top of page

Innerlijke kracht in eigen handen:

Gezonde persoonlijke grenzen na trauma


Screenshot 2023-02-12 132122.png

Wat?

Innerlijke kracht in eigen handen: een groepsaanbod georganiseerd vanuit ELP in kader van het groepsaanbod eerstelijnspsychologische behandeling voor lichte tot matige problemen.

Deze groepstherapie tracht een antwoord te geven op volgende gedachten en gevoelens:

 • Een gevoel dat mensen over je heen lopen

 • Gevoel dat je geen “nee” mag zeggen

 • People-pleaser / kameleon zijn

 • Gevoel niet gezien/gehoord te worden

 • Gevoel dat jouw mening niet mee telt

 

Tijdens de groepstherapie willen we samen op zoek naar de achtergronden die geleid hebben tot wie we nu zijn en waarom het zo moeilijk is grenzen te stellen. Eveneens leren we  onze eigen grenzen onderkennen, respecteren en communiceren, zonder schuld of schaamtegevoel.

Hoe

We werken aan de hand van metaforen of beelden om de thema’s te introduceren en maken gebruik van groepsdynamica om iedereen aan de slag te laten gaan met de thema’s identiteit, coping, trauma, grenzen, hechting, zelfzorg, herstel,...

Er wordt ruim tijd en ruimte gelaten voor uitwisseling, oefening tijdens de sessies. Deelnemers krijgen eveneens thuisopdrachten mee zodat er zowel reflecterend als voorbereidend kan gewerkt worden zodat de tijd tijdens de groepssessies maximaal kan benut worden.

Naast gesprek en oefening wordt eveneens aandacht geschonken aan rust, relaxatie en mindfulness.

Praktisch

De groep wordt begeleid door:

 • Christina Clark (psycholoog-coach-ELP)

 • Tweede begeleider (coach): Karen Ramaekers

 

Door de organisatie vanuit het groepsaanbod eerstelijnspsychologische behandeling voor lichte tot matige problemen (ELP) is de bijdrage voor cliënten beperkt. De groep kan slechts doorgaan in geval van 4 effectieve deelnemers. We werken met een vaste groep van maximum 8 deelnemers.

Tijdens een individuele kennismaking bekijken we met welke vragen of zorgen je zit omtrent grenzen en/of trauma om enerzijds in te schatten in welke mate het aanbod aansluit bij jouw verwachtingen. Anderzijds om concrete(re) therapiedoelen te kunnen formuleren.

Daarna komen er 12 groepssessies waarin relevente thema’s aan bod komen, verdeeld over 3 grote delen in een van-doorheen-naar-kader: van het trauma doorheen de chaos naar het herstel.

Tot slot is er een individuele evaluatie waarbij we terugblikken naar jouw persoonlijke ervaring in de groep, jouw eigen doelen en noden aan verdere ondersteuning.

Individueel gesprek (1u)

 

Data groepssessies

 

 • Zaterdag 31 augustus 2024 om 10u30

 • Woensdag 11 september 2024 om 14u30

 • Zaterdag 21 september 2024 om 10u30

 • Woensdag 2 oktober 2024 om 14u30

 • Zaterdag 12 oktober 2024 om 10u30

 • Woensdag 23 oktober2024 om 14u30

 • Woensdag 6 november 2024 om 14u30

 • Woensdag 20 november 2024 om 14u30

 • Zaterdag 30 november 2024 om 10u30

 • Woensdag 11 december 2024 om 14u30

 • Woensdag 8 januari 2025 om 14u30

 • Zaterdag 18 januari 2025 om 10u30

 

Individueel gesprek (1u) 

Screenshot 2023-02-12 131734.png

Locatie


​In Harmonie: Overstraat 2 Diest (2de verdieping, geen lift)


Prijzen

Individuele sessies: €11 of €4 (verhoogde tegemoetkoming) voor beide sessies
Cliëntbijdrage per groepssessie: €2,5 (voor 12 sessies: €30)
Graag afrekenen in 1 betaling: €41 of €34 (verhoogde tegemoetkoming)

Materiaal wordt beschikbaar gesteld.

bottom of page